Afhankelijk van uw situatie zal de zorg vanuit de ZVW, WLZ en/of WMO vergoed worden. Zorg uit de ZVW (Zorg Verzekering Wet) en WLZ (Wet Langdurige Zorg) wordt volledig vergoed.

ZVW is persoonlijke verzorging en verpleging.

Onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) valt o.a. begeleiding. Ook dit kunnen wij u bieden. De indicatie wordt door de Gemeente opgesteld en toegekend.

Wanneer u WMO krijgt, betaalt u een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Belastingdienst.

Wanneer u vanuit het ziekenhuis of verpleeghuis naar huis komt, geeft u dan goed aan wanneer u dat wenst, dat u van FlevoCare de zorg wilt betrekken.