Zorgverlening aan u als terminale cliënt vraagt een specifieke aanpak. Vaak is er al een hele periode voorbijgegaan waarin de ziekte steeds meer van u vraagt, voordat er professionele zorg ingezet wordt.

In een kennismakingsgesprek wordt de zorgvraag in beeld gebracht en overleggen we samen welke zorg er nodig is. De zorgvraag kan bestaan uit verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of begeleiding. Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan komt tot stand in samenwerking met u, en evt. uw familie en/of mantelzorgers. Op deze wijze kunt u in uw eigen vertrouwde omgeving uw laatste levensfase doormaken op een manier zoals u dat zelf het liefste wenst.

philip morris 21-3-2011 036De geboden zorg kan bestaan uit fysieke zorg maar ook uit sociaal emotionele zorg. Deze laatste wijze van zorg is zeker zo belangrijk, maar wordt vaak door tijdsdruk achterwege gelaten. Juist deze aandacht kan voor u als cliënt betekenen dat u meer kunt ontspannen, beter met pijn om kunt gaan en meer rust kunt ervaren. Naast aandacht voor de cliënt is er uiteraard ook tijd voor de mantelzorger/familieleden om de vragen die er leven te bespreken. Familieleden/mantelzorgers lopen vaak al op hun tenen, doordat zij al zolang de zorg zelf hebben gedaan, voordat er professionele zorg ingezet wordt.