PGB staat voor Persoons Gebonden Budget. Wanneer u zorg nodig heeft is er een indicatie nodig. Met deze indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de ZVW (Zorgverzekeringswet), WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg).

U kunt kiezen uit twee manieren om de zorg vergoed te krijgen. Via het PGB of de Zorg In Natura. Het PGB vraagt tijd van u zelf. U moet dan zelf uw administratie omtrent het PGB bijhouden. U krijgt van het zorgkantoor een bedrag toegekend. U gaat zelf op zoek naar zorgverleners en zij sturen u rechtstreeks de rekening. Deze stuurt u door naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank) die uw budget beheert en de rekeningen betaalt. 

Voorheen werd vaak een PGB aangevraagd, omdat mensen graag met een kleine groep zorgverleners te maken wilde hebben. Maar tegenwoordig mogen ook de Verpleegkundige ZZP-ers Zorg In Natura leveren. Hiermee heeft u toch een kleine groep zorgverleners om u heen en heeft u verder geen omkijken naar de administratie omtrent de zorg.

Wilt u meer weten over de werkwijze en het aanvragen van een PGB? Op de website www.pgb.nl kunt u hier meer informatie over vinden.